Občanský zákoník

Připravíme Vás na nový občanský zákoník.

Nový občanský zákoník je účinný od 1. 1. 2014 a mění téměř všechny oblasti podnikání.

Advokátní kancelář Tříska & Žák nabízí specializované služby zaměřené na přechod na nový občanský zákoník – úpravu veškerých smluvních dokumentů, všeobecných obchodních podmínek, návrh nových smluv (včetně nově zavedených smluvních typů) apod.

Zákon o obchodních korporacích

Od 1. 1. 2014 je zrušen Obchodní zákoník a jeho ustanovení jsou rozdělena do nového občanského zákoníku (zejména ujednání o závazkových vztazích – uzavírání smluv, jednotlivé smluvní typy, otázky porušení povinností, náhrady škody, promlčení atd.) a nového zákona o obchodních korporacích (nahrazuje ustanovení obchodního zákoníku o obchodních společnostech).

Nabízíme odborné právní poradenství při změně společenských smluv a stanov společností a při jejich úpravách tak, aby odpovídaly novému zákonu o obchodního korporacích.


Náš tým

Máme kvalitní firemní procesy, jež zamezují formálním a organizačním chybám. Naši advokáti, koncipienti i další zaměstnanci se pravidelně zúčastňují školení prohlubujících jejich odborné znalosti; naši advokáti také pravidelně přednášejí.

Unsplash, Scott Graham

Dlouholeté zkušenosti

Mezi naše spokojené klienty patří obchodní společnosti, maloobchodní řetězce, poskytovatelé software, realitní kanceláře, developeři a mnozí další. Vždy se snažíme o osobní přístup a minimalizaci vašich nákladů.

Široká nabídka služeb

Naše služby začínají u založení společnosti a úpravy vztahů mezi společníky, řešení vztahů k zaměstnancům, obch. partnerům či státním orgánům. Sepisujeme a posuzujeme smlouvy a jiné listiny, zastupujeme klienty, kde je třeba.