Úvod » Služby » Výhody naší kanceláře » Příznivá cena za poskytované služby.

Příznivá cena za poskytované služby.

  • Uvědomujeme si, že za naše služby platíte svými penězi a vážíme si toho. Proto se vždy snažíme poskytovat služby maximálně efektivně.
  • Při stanovení cen vycházíme převážně z hodnoty, které se námi poskytované služby budou týkat.
  • Cenu je možné stanovit na základě hodinové sazby, pevnou částkou za poskytnutí konkrétní právní služby nebo např. měsíční paušální odměnou při déletrvající spolupráci.
  • V případě hodinové sazby Vám v případě Vašeho zájmu před zahájením poskytování služeb poskytneme předběžný odhad ceny za poskytované služby, přičemž tento odhad bude stanoven jako cena maximální. Zaručujeme Vám, že takto stanovená cena nebude překročena.
  • Snažíme se minimalizovat náklady, které souvisí s poskytovanými službami a které hradí klient. Před vynaložením těchto nákladů si vždy vyžádáme Váš souhlas.