Úvod » Služby » Telekomunikace

Telekomunikace

Poskytneme Vám pomoc při získání příslušné registrace u Českého telekomunikačního úřadu potřebné pro poskytování telekomunikačních služeb. Připravíme pro Vás smlouvy s Vašimi stávajícími či budoucími klienty, jimž poskytujete nebo chcete poskytovat telekomunikační služby včetně vypracování všeobecných obchodním podmínek.

Budeme Vás zatupovat ve vztazích s Českým telekomunikačním úřadem, jinými poskytovateli telekomunikačních služeb nebo ve sporech vyplývajících s uživateli Vámi poskytovaných služeb.