Úvod » Služby » Náhrada škody

Náhrada škody

Pokud Vám byla jednáním třetí osoby způsobena škoda, ať již se jedná o škodu na majetku nebo na zdraví, pomůžeme Vám účinně uplatňovat Vaše práva. Poskytujeme pomoc i při uplatňování náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím státního orgánu vůči České republice.