Úvod » Služby » Právní vztahy k nemovitostem

Právní vztahy k nemovitostem

Ať již se jedná o nákup, prodej či darování nemovitostí nebo jejich pronájem, rádi Vám budeme asistovat, bez ohledu na to, zda se jedná o nemovitostí komerční, pro bydlení či pozemky. Připravíme příslušné smlouvy o koupi či prodeji nemovitostí, darovací smlouvy, nájemní smlouvy. Můžeme Vám pomoci při ukončení nájemních smluv, ať již ze strany pronajímatele či nájemce, poskytnout pomoc při vymáhání dlužného nájemného nebo porušování nájemní smlouvy pronajímatelem nebo nájemcem. Připravujeme, posuzujeme a řešíme spory vzniklé ze zástavních smluv, kde zástavou je nemovitost.

Pomůžeme Vám vyřešit spory mezi spoluvlastníky nemovitosti nebo spory s vlastníky sousedních nemovitostí.